Regulamin obiektu


Regulamin
Eden Szczyrk Pokoje Gościnne
1.Gość jest zobowiązany do zameldowania się i uiszczenia podatku miejskiego za rozpoczętą dobę noclegową według cennika Rady Miejskiej w Szczyrku . Jak również uregulowanie należności za pobyt zgodnie z rezerwacją.
2.Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody zarówno w wewnątrz jak i zewnątrz budynku.
3.Za bezpieczeństwo dzieci przebywających zarówno na terenie obiektu jak i na placu zabaw ponoszą rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
4.Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz.22 do godz.6:00.
5.Po godzinie 22:00 Willa Eden nie ponosi odpowiedzialności za gości przebywających poza pokojami na terenie obiektu w trakcie ciszy nocnej.
6.Na terenie obiektu po godz. 22:00 zabrania się spożywania napojów alkoholowych.
7.Zabrania się używania w pokojach czajników elektrycznych, urządzeń grzewczych oraz wszelkiego rodzaju innych urządzeń elektrycznych nie należących do wyposażenia pokoju.
8.Na wyposażeniu obiektu znajduje się gaśnica. Za nieuzasadnione jej użycie i konieczność wymiany uszkodzonego wyposażenia najemca zostanie obciążony kosztami.
9.Ze względu na drewniane elementy wyposażenia budynku obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej.
Zabrania się :
-palenia tytoniu ( złamanie tego zakazu skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty 500 zł, na pokrycie kosztów dezynfekcji pomieszczeń).
- przechowywania materiałów łatwopalnych i żrących.
10.Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez gościa w pokoju , jak i na posesji.
11.Podczas pobytu pokoje są sprzątane na wyraźne życzenia gościa.
12.Goście są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Obiektu.
13.Nieprzestrzeganie przez Gościa regulaminu Obiektu Willi Eden pociąga ze sobą konsekwencje łącznie z możliwością wypowiedzenia umowy wraz z natychmiastowym obowiązkiem opuszczenia Obiektu.
ODPŁATNIE :
- Sauna 30 min, max 4 osoby – 40 zł
- ognisko - 30 zł